smallsteps-logo-210x120Smallsteps is een landelijke kinderopvanglocatie en biedt aan 26.000 kinderen op 250 locaties opvang. Bij Smallsteps werken 2.750 professionals .

Meer >

Onze Kinderopvang

shutterstock_127623914Smallsteps biedt verschillende vormen van kinderopvang, te weten: opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in het kinderdagverblijf en opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd voor, tussen en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties op de buitenschoolse opvang.

Meer >