nieuws

14Sep 2015

Kabinet investeert in opvang voor de ontwikkeling van kinderen

De afgelopen jaren is er veel gesneden in de kinderopvang. Maar met Prinsjesdag in het zicht lijkt het erop dat er meer middelen beschikbaar zullen worden gesteld voor de kinderopvang. De overheid wil 60 miljoen euro investeren in voorschoolse voorzieningen, zodat alle peuters twee dagen in de week naar de opvang kunnen. Daarnaast gaat de overheid 290 miljoen euro extra investeren in kinderopvangtoeslagen.

Voorschoolse voorzieningen voor alle peuters

De investering in opvang voor peuters is van belang voor de voorschoolse ontwikkeling. Het kabinet wil ervoor zorgen dat alle peuters, ook van niet-werkende ouders, minimaal 2 dagdelen in de week naar de peuterspeelzaal of dagopvang kunnen. Peuters ontwikkelen zich sneller in een omgeving die aansluit op hun behoeften en ontwikkeling, binnen een groep met leeftijdsgenoten. Kinderen die naar een peuterspeelzaal of dagopvang gaan zijn beter voorbereid op school.

Minister Asscher van Sociale Zaken: ‘Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving gericht op de ontwikkeling van je kind. Daar breng je als werkende ouder met een gerust hart je kind naar toe. De kinderopvang heeft meerwaarde voor ouders en kinderen. Van die meerwaarde moeten ouders en kinderen gebruik kunnen maken.’

Kinderopvang betaalbaar voor iedereen

Het kabinet wil bovendien dat  ouders werk en privé goed kunnen combineren en vindt dat daar betaalbare kinderopvang bij hoort. Om dit te realiseren gaan alle kinderopvangtoeslagen per 1 januari 2016 omhoog waardoor de kosten van kinderopvang voor ouders lager worden. Zo heeft bureau Buitenhek, in opdracht van brancheorganisatie Kinderopvang, berekend dat ruim 50.000 werkende ouders weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Volgens de branche organisatie Kinderopvang komen er binnen de branche zelf 7000 banen bij als gevolg van deze investeringen.

Hoeveel gaat uw gezin er volgend jaar maandelijks op vooruit?*

TOESLAG KINDEROPVANG 2016 TOESLAG BSO 2016
Alleenstaande ouder met minimumloon / vier dagen opvang 2324 euro (+57 euro) 1193 euro (+29 euro)
Ouders met gezamenlijk een modaal inkomen / drie dagen opvang 1659 euro (+82 euro) 852 euro (+42 euro)
Ouders met gezamenlijk 1,5 modaal inkomen / drie dagen opvang 1564 euro (+108 euro) 803 euro (+56 euro)
Ouders met gezamenlijk 2,5 modaal inkomen / drie dagen opvang 1212 euro (+108 euro) 622 euro (+56 euro)

*http://nos.nl/artikel/2056463-kinderopvangtoeslag-gaat-omhoog.html

Smallsteps

Bij smallsteps zijn we blij met deze erkenning voor het nut van kinderopvang, want wij geloven sterk in het belang hiervan voor de ontwikkeling van kinderen. Wij bieden een omgeving waarin de persoonlijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen centraal staat. Kijk voor meer informatie over onze werkwijze op http://www.smallsteps.info/onze-kinderopvang/. U bent van harte welkom om op een van onze locaties langs te komen en rond te kijken.